Dünya Ay Modeli

BİLİMSEL YAPI ÇÖZÜMLERİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dünya-Ay Modeli (2010)